Adverteren


Prijslijst adverteren Indiaweb.nl
Er zijn verschillende advertentiemogelijkheden op Indiaweb.nl. De standaardopties staan hieronder. U kunt ook uw eigen wensen kenbaar maken. Wij maken dan een voorstel op maat.

Tekstlink
Een tekstlink in een sidebar naar keuze. Deze worden op alfabetische volgorde geplaatst. U bent vrij in de keuze van de tekst.

 • Tekstlink in de rechter-­ of linker sitebar
 • Maximaal 3 woorden / 20 karakters
 • Minimale contractduur 12 maanden
 • Zichtbaar op elke pagina
 • 10 euro per maand

Tekstlink met tipvermelding
Een tekstlink met tipvermelding in sidebar naar keuze. Tipvermeldingen worden geplaatst onder menu-item Tip.

 • Tekstlink in de rechter-­ of linker sitebar
 • Maximaal 4 regels / 100 karakters
 • Minimale contractduur 12 maanden
 • Zichtbaar op elke pagina
 • 25 euro per maand

Square Button
Uw banner wordt geïntegreerd in de linker of rechter sidebar. U blijft eigenaar van deze positie voor de duur van het afgesloten contract.

 • Content banner (150 x 150 pixels of 125 x 125 pixels)
 • Minimale contractduur 6 maanden
 • Zichtbaar op elke pagina
 • 30 euro per maand

Full Banner homepage
Uw banner wordt geplaatst op de homepage. Boven de content, onder het menu.

 • Content banner (468 x 60 pixels)
 • Minimale contractduur 3 maanden
 • Zichtbaar op de homepage
 • 40 euro per maand

Full Banner hoofdcategorie
Uw banner wordt geplaatst op de pagina’s onder een hoofdcategorie naar keuze. Boven de content, onder het menu.

 • Content banner (468 x 60 pixels)
 • Minimale contractduur 3 maanden
 • Zichtbaar op pagina’s onder categorie naar keuze
 • 50 euro per maand

Banner Skyscraper
Deze skyscraper is zichtbaar op elke pagina van Indiaweb. Dé banner met de meeste aandacht, views en clicks. Ideaal
voor bedrijfs- en/of productpresentaties.

 • Skyscraper banner (150 x 600 pixels)
 • Minimale contractduur 3 maanden
 • Zichtbaar op elke pagina
 • 100 euro per maand

Bovenvermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).