Mahatma Gandhi


Mahatma Gandhi wordt door velen gezien als één van de belangrijkste personen die de wereld gekend heeft. Hij weet met een nationale campagne van burgerlijke ongehoorzaam­heid, een einde te maken aan de Britse bezetting van India. Een jaar later wordt de dan 78-jarige Gandhi vermoord door een extremistische Hindoe. Maar zijn gedachtegoed leeft voort en is nog steeds actueel. Dat blijkt wel als de Verenigde Naties op 16 juni 2007 Gandhi’s geboortedag tot Internationale Dag van de Geweld­loosheid uitroept. Met zijn geweldloze strijd tegen onrecht en onderdruk­king, inspireert Gandhi miljoenen mensen

Afkomst Gandhi

Mahatma GandhiAls verlegen jongen uit een rijke Hindoestaanse familie, lijkt de jonge Gandhi in niets op de moedige leider die de wereld later leert kennen. Op zijn 13e wordt hij uitgehuwe­lijkt aan de even oude Kasturba. Hoewel ze van elkaar zijn gaan houden, spreekt Gandhi op latere leeftijd met afschuw over deze traditie.
Zijn sterke geloofs­overtuiging heeft hij van zijn moeder. Net als zijn vader wil Gandhi advocaat worden en op zijn 19e gaat hij rechten studeren in Londen. Terug in India begint zijn loopbaan weinig succesvol, in 1893 vertrekt hij naar Zuid-Afrika als hij daar een baan krijgt aangeboden.

Principes Gandhi

Zijn outfit bestaat uit twee witte doeken en een paar sandalen. Hij bezit bijna niets en leeft van groenten en geitenmelk. Niet echt de lifestyle die je verwacht van een rijke advocaat. Maar Gandhi vindt dat je alleen geestelijke rijkdom kan bereiken, door te leven alsof je arm bent. De meeste principes van Gandhi wijken trouwens niet veel af van de gangbare normen en waarden van nu. Niet liegen, niet stelen, geen geweld gebruiken, werken voor je levens­onderhoud. Maar om geheel volgens zijn principes te leven, moet je wel stevig in je sandalen staan.

Geweldloos protest

Gandhi geweldloze marsIn Zuid-Afrika, waar Gandhi als jurist bij een Indiase firma werkt, wordt hij voor het eerst met rassendiscriminatie geconfronteerd. Hij roept het volk op zich te verzetten zónder geweld te gebruiken. Zélfs niet schelden. Hij noemt zijn vreed­zaam protest satyagraha. Dat betekent zoveel als ‘stevig vasthouden aan de waarheid’. Hij zet zich 21 jaar lang in voor de rechten van de onder­drukten en belandt daardoor meerdere keren in de gevangenis. Uiteindelijk geeft de regering toe. In 1915 keert Gandhi terug naar India en begint zijn passief verzet tegen de Britse overheersing. Onder zijn leiding vindt een massale boycot plaats van alle Engelse producten en instituten. Beroemd is de Zoutmars tegen de belasting op zout in 1930. Een tocht naar zee van 24 dagen en bijna 400 kilometer om zelf zout te maken. Duizenden mensen juichen Gandhi toe en sluiten zich aan. In 1931 wordt het Gandhi-Irwin-pact getekend en beloven de Britten om alle politieke gevangenen vrij te laten, in ruil voor het opschorten van de burger­lijke ongehoorzaamheids­beweging.

Moord

Gandhi’s geweldloze verzet brengt India uiteindelijk onafhankelijkheid. Op 15 augustus 1947, na 90 jaar van bezetting. Maar ondanks zijn inspanningen en herhaaldelijke hongerstakingen, wordt het land tot zijn verdriet opgesplitst in een Hindoeïstisch India en een Islamitisch Pakistan. Voor en tijdens de volks­verhuizing die nodig is om beide groepen van elkaar te scheiden, vinden bloedige moordpartijen plaats. Veel Hindoes verwijten Gandhi veel strenger te zijn voor zijn vrienden, dan voor zijn vijanden; de Moslims. Gandhi weet dat zijn leven in gevaar is en heeft al enkele aanslagen overleefd als hij op 30 januari 1948 in New Delhi wordt dood­geschoten door een fanatieke Hindoe. Zijn laatste woorden waren ‘He Ram’: Oh God! De uitvaart­plechtigheid wordt bijgewoond door vele honderdduizenden en de hele wereld rouwt.