Cultuur


India is een land in Azië dat ligt op het Indische subcontinent. Na China heeft het van alle landen ter wereld de meeste inwoners, ca. 1 miljard. India is een schiereiland dat in het westen en zuiden grenst aan de Indische Oceaan en in het oosten aan de Golf van Bengalen. In het noorden grenst het land (van west naar oost) aan Pakistan, China (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Ten zuidoosten van India in de Indische Oceaan ligt de eilandstaat Sri Lanka en ten zuidwesten liggen de Maldiven. Aan het schiereiland wordt ook wel gerefereerd als het Indiase subcontinent. De grootste stad van India is Bombay.

India ligt op het Indiase schiereiland en bestaat ruwweg uit drie delen. Het noorden van India is zeer bergachtig met een gedeelte van de Himalaya bergketen (hoogste punt Kanchenjunga 8598 meter) en uitlopers daarvan zoals de Pamir en Karakoram. Hierna de vlakte met grote rivieren zoals de Ganges en de Brahmaputra die beginnen in de Himalaya en de noordelijke vlakten zeer vruchtbaar maken. In het westelijk gelegen gedeelte ligt hier de Thar woestijn. Het zuiden van India is een groot plateau genaamd het Dekan. Dit plateau ligt tussen de Golf van Bengalen in het oosten en de Arabische Zee in het westen.

Het plateau wordt van de kust gescheiden door 2 bergketens: de oostelijke Ghats en de westelijke Ghats.
India is ook het thuis voor verscheidene grote rivieren zoals de Ganges, Brahmaputra, Yamuna, Godavari en de Krishna. Slechts een klein gedeelte van de loop van de rivier die het land zijn naam geeft, de Indus, ligt op Indiaas grondgebied.

Klimaat

India heeft door zijn grootte verscheidene klimaatzones, van een tropisch klimaat in het zuiden tot een gematigd klimaat in het noorden. Het grootste gedeelte van India wordt echter gekenmerkt door een moessonklimaat en kent 3 seizoenen. Het koele seizoen van oktober tot februari, het hete seizoen van maart tot juni en het regenseizoen van midden juni tot september. De stad Delhi heeft een regenval van ongeveer 640 mm per jaar. De zuidwestelijke kust en het noordoosten van het land kennen veel meer regenval. In Darjeeling in het noordoosten tegen Nepal kan de regenval oplopen tot 3040 mm. Dit in tegenstelling tot de Thar-woestijn in het noordwesten waar de neerslag niet hoger is dan 50 mm. Het centrale Deccan-plateau is relatief droog.

Flora en Fauna

In de noordelijke valleien zijn er voornamelijk bossen. In het noordoosten komen er veel bamboebossen voor. Het noordwesten is voornamelijk steppe en woestijn. Het centrale plateau in het zuiden kent een begroeiing van palmbomen met regenwoud naar de regenachtige zuidwestkust toe.
India kent door zijn grootte en zijn verschillende klimaten een zeer divers dierenrijk. Voor een overzicht van dieren in India op Wikipedia zie de Lijst van dieren in India.

Geschiedenis

India was de geboorteplaats van een aantal grote religies waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het sikhisme, het land heeft veel invloed gehad op de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië door middel van het hindoeïsme en het boeddhisme. Al voor het begin van onze jaartelling dreven de Indiërs handel met dit gebied, tot in China aan toe. De Indiërs hebben onder andere invloed gehad in het begin van het Khmer-rijk, Java en ook in Funan en Champa. Ook in hedendaags Thailand zijn er verscheidene pre-Tai koninkrijken zoals Haripunchai, Dvaravati en Lopburi die door de Indiërs beïnvloed zijn.
Vroege geschiedenis
De vroegste vondsten van rotsbewerkingen in India dateren tot ongeveer 40.000 jaar geleden in het paleolithicum in Bhimbetaka in centraal India en op andere locaties. De oudste permanente nederzettingen in Zuid-Azië dateren van ongeveer 9000 jaar geleden. Deze lokale cultuur ontwikkelde zich in de Indusvalleibeschaving (ook wel Sindhu-Sarasvati traditie). Deze beschaving bereikte zijn hoogtepunt tussen 2600 v. Chr. en 1900 v. Chr. en was één van de oudste beschavingen.

Omstreeks 1500 v. Chr. werd het gebied van de Indus-beschaving onder de voet gelopen door de Ariërs, die hun Indo-europese taal op het subcontinent introduceerden. Daarmee begon de ontwikkeling van een typische Indiase cultuur, die zowel elementen in zich verenigde van de Ariërs, als van de oerbevolking, die waarschijnlijk Dravidische talen sprak.

Het begin van de jaartelling

Van ongeveer het jaar 300 tot het jaar 500 was een groot deel van hedendaags India onderdeel van het Gupta Rijk. India was in die tijd in beschaving het verst gevorderde gebied op aarde. De Indiase cultuur oefende toen sterke invloed uit op geheel Zuidoost-Azië. Invallen van steppenvolkeren uit Centraal-Azië leidden echter ca. 500 tot de instorting van het Gupta-rijk.

Hierna werd een groot rijk gevestigd door de Chalukya in midden India van ongeveer de jaren 500 tot 750. De islam werd kort na 700 geïntroduceerd in het noordwestelijk deel van het subcontinent, Sindh. Omstreeks 1200 begon de Mohammedaanse verovering van geheel Noord-India. De verovering ging aanvankelijk gepaard met grote bloedbaden en onderdrukking van het Hindoe-geloof, maar naar verloop van tijd groeide er een zekere modus vivendi tussen Moslims en Hindoe’s. Slechts in enkele gebieden ging de meerderheid van de bevolking over tot de Islam. In 1526 vestigde het moslim Mughal koninkrijk zich in India.

Voor de geschiedenis gedurende de Engelse overheersing zie: Brits India
Portugal was het eerste Europese land dat om Kaap de Goede Hoop zeilde en India bereikte. Zij vestigden daar de kolonie Goa. Vanaf de 17e eeuw begon Engeland de situatie in India te beïnvloeden. In 1676 vestigden ook de Fransen zich aan de oostkust van India bij Pondicherry, ten zuiden van Madras. Van 1858 tot 1947 werd India geregeerd als een onderdeel van het Britse Rijk.

Onafhankelijkheid

Een voornamelijk geweldloze opstand onder Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi en Jawaharlal Nehru vormden een onderdeel van de weg naar onafhankelijkheid . Hoewel zij in het westen als de grote helden van de onafhankelijkheid worden gezien waren Chandu SkeQar Azad en zijn groep volgens de Indiërs zelf de echte helden.

Uddam Singh, Chandu SkeQar Azad en Bhagat Singh leidden met hun groep de onafhankelijkheid van Brits India in 1947. Het Indiase subcontinent werd door de Britten verdeeld in de seculiere staat India en de kleinere moslimstaat Pakistan. India en Pakistan hebben sindsdien nog verscheidene grensconflicten gehad. India greep ook in bij de burgeroorlog tussen West- en Oost-Pakistan in 1971 waarna het laatste gebied zichzelf afscheidde als het land Bangladesh. Tot in 2003 zijn de spanningen tussen beide landen zeer hoog en zijn ze verwikkeld in een wapenwedloop.

Bevolking

India is het land met na China het grootste bevolkingsaantal ter wereld. Taal, religie en het kastensysteem vormen een belangrijke basis voor het bepalen van iemands positie in de maatschappij. Zuid-India wordt gedomineerd door de donkerkleurige Dravidiërs. In het noorden stamt de bevolking af van de lichtergekleurde Indo-Ariërs die later, ongeveer 3500 jaar geleden, gearriveerd zijn.
Er zijn veel personen uit India die ook in het Westen bekend zijn zoals de politicus Mahatma Gandhi. Omgekeerd zijn er ook veel westerlingen die van invloed zijn geweest op India. Voor een overzicht van beide groepen zie de lijst van beroemde Indiërs.

Religie

India was de geboorteplaats van een aantal grote religies, waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het sikhisme. Ook de islam heeft een belangrijke invloed op de Indiase geschiedenis.

83% van de bevolking is hindoe, 11% moslim (soennisme), 2% christelijk, 2% sikh en 1% boeddhistisch.
Er wonen 25 miljoen Christenen in India. Dat is ongeveer 2% van de Indiase bevolking. In Goa wonen er veel omdat Goa 450 jaar van Portugal is geweest tot 1961. 29% van de Goanen is katholiek. Ook in Kerala is 20 % van de bevolking christen. Deze Malabarchristenen werden ca. 500 bekeerd door Nestoriaanse zendelingen uit Mesopotamië.
Er zijn vijfduizend joden die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van India. Naar de val van Jeruzalem vluchten de joden onder meer naar Kerala.
Daarnaast zijn er ook nog het jaïnisme, zoroastrisme en de bahá’ís.

Taal

In India worden lokaal veel verschillende talen gesproken. De belangrijkste taal is het Hindi dat evenals het oude Sanskriet geschreven wordt in het Devanagari-schrift. Het Hindi is de enige officiële federale taal. De staten en territoria hebben hiernaast nog 21 andere officiële talen op hun grondgebied ingesteld. Hiernaast zijn er nog 844 andere talen en dialecten. Het Engels dat geclassificeerd wordt als de officiële geassocieerde taal wordt nog steeds veel gebruikt in de wetgeving en het parlement. In de nationale regering geniet het Engels een semi-officiële status, de grondwet stelt dat dit periodiek opnieuw bekeken moet worden. De populariteit in het zakenleven, regeringszaken en de populariteit in niet-Hindisprekende staten zorgen ervoor dat het Engels zijn status blijft behouden.

Politiek

India is een democratische republiek. Het bestaat uit een persoonlijke unie van staten met een overwegend federale structuur. De officiële naam is The Republic of India.<
Staatshoofd
Aan het hoofd staat een president, APJ Abdul Kalam. De taken van deze president zijn grotendeels ceremonieel. De president en de vice-president worden ieder 5 jaar gekozen door een speciaal kiescollege. De termijnen lopen niet gelijk en de vice-president volgt niet automatisch de president op bij diens overlijden.

De regering

De uitvoerende macht ligt bij de raad van ministers (het kabinet), die geleid worden door een premier (minister-president), Manmohan Singh. De president benoemt de premier die wordt voorgedragen door de regerende politieke partij of coalitie. De president benoemt dan ministers op advies van de premier.

Parlement

Het parlement van India kent 2 Kamers, het Hogerhuis genaamd Rajya Sabha (Nederlands: De raad van de staten) en het Lagerhuis genaamd Lok Sabha (Nederlands: Het huis van de mensen). De regering legt verantwoording af aan de Lok Sabha.

Economie

India wordt gerekend tot de ontwikkelingslanden met een laag gemiddeld inkomen. Veel mensen in de overbevolkte steden en op het platteland zijn extreem arm. Bijna 25% van de bevolking is nog steeds te arm om genoeg eten te kopen (2004). Meer dan 60% van de bevolking werkt in de agrarische sector. India heeft ook veel potentie voor mijnbouw. Ook de industrie breidt zich gestaag uit, hierbij geholpen door de lage lonen. De dienstensector is ook een sterke groeisector dankzij het hoge opleidingniveau in India. Vooral de IT-sector is bloeiende. De Indiase economie is sinds het begin van de jaren ’90 van de 20e eeuw geliberaliseerd.

Landbouw

Meer dan 60% van de bevolking werkt in de landbouw. De belangrijkste gewassen zijn graansoorten als rijst en gierst (millet en sorghum). Ook bonen en pinda’s zijn belangrijk. India heeft meer koeien dan enig ander land ter wereld. Maar vanwege het Hindoegeloof mogen deze niet gegeten worden en kunnen ze alleen maar gebruikt worden voor hun melk.

Mijnbouw

India heeft grote grondstoffenvoorraden, waaronder olie, gas, steenkool en ijzererts.

Industrie

Geholpen door de lage lonen en de hoge opleiding van de bevolking slaagt India er steeds meer in om westerse bedrijven aan te trekken en zich er te vestigen. India produceert geavanceerde producten als raketten, auto’s en vliegtuigen. Maar ook textiel, staal en machines zijn belangrijk. In het begin van de 21e eeuw remt de groei van de industrie af, hierdoor komen er minder banen voor de onopgeleide massa.

Dienstensector

Geholpen door de lage lonen en hoge opleiding heeft de dienstensector een grote vlucht genomen. Veel westerse bedrijven besteden hele delen van het werk zoals administratie, programmeren, callcenters enz. uit naar India. India is een van de belangrijkste software-exporteurs van de wereld, de waarde van de software-export lag in 2003 op 10 miljard Amerikaanse dollar.

Cultuur

De Indiase cultuur is een mengeling van verscheidene golven van immigraties die voornamelijk het noorden van het land beïnvloed hebben.

Muziek

Bharata NatyamDe twee belangrijkste klassieke muziektradities zijn de Carnatische muziek uit Zuid-India en de Hindoestaanse muziek uit Noord-India. De Hindoestaanse muziek heeft veel mosliminvloeden ondergaan. Beide muzieksystemen zijn gebaseerd op Vedische principes. Een aantal muziekinstrumenten uit India, zoals de sitar en de tabla, zijn wereldwijd bekend.

Dans

Er bestaan veel traditionele dansvormen in India, onder andere de Bharata Natyam, Odissi, Kuchipudi, Kathak en Kathakali. De meeste dansen vertellen een verhaal. Bhangra komt uit Punjab.

Festivals

India kent vele festivals de meeste hiervan komen uit het hindoeïsme, zoals het Holi-Phagwa, Diwali, Vijayadasami, Sankranthi en Pongal.

Literatuur

De literatuur in India wordt zowel geschreven als oraal overgebracht. De Hindoeliteratuur vormt een groot gedeelte van de Indiase cultuur. Behalve de Veda’s, Upanishads, Bhagavad Gita en de Srimad Bhagavatam, die een heilige vorm van kennis vertegenwoordigen, zijn belangrijke werken onder andere de epossen: Ramayana en de Mahabharatha. De Vaastu Shastra behandelt de architectuur en stadsplanning. De Artha Shastra is belangrijk in de politieke studies. Ook het boeddhistische Pali Canon is samengesteld in India.

Filmindustrie

Ondanks dat een groot deel van de bevolking arm is, beschikt het land door het beroemde Bollywood over de grootste filmindustrie ter wereld. Cinema is mateloos populair in het subcontinent, volgens velen omdat het een vlucht van de realiteit geeft. Bollywood – de naam is afgeleid van het Amerikaanse Hollywood, waarbij de B staat voor Bombay, het kloppende hart van de Indiase filmwereld – geniet al decennia enorme bekendheid buiten India. In veel landen, van Marokko tot Thailand en van Indonesië tot Rusland, is Bollywood zelfs populairder dan Hollywood. De laatste jaren begint de interesse voor Bollywood ook in de VS toe te nemen, wat al resulteerde in enkele grote, op Bollywood geijkte, films zoals ‘Bend it like Beckham’, en ‘Bride & Prejudice’. Steeds meer Indiase acteurs maken uitstapjes naar Hollywoodfilms, zoals Aishwarya Rai, Gulshan Grover en Om Puri.

Kleding

India is subcontinent met veel verschillende culturen en religies. De meer dan 1.1. miljard inwoners wonen verspreid over diverse klimaatzones. Ook is India een land van scherpe tegenstellingen. Zo is er het verschil tussen arm en rijk en tussen ouderwets en modern. Dit alles heeft een grote invloed op de zeer verschillende kleding die er in India gedragen wordt

India kent vele traditionele kostuums zoals de Sari, Salwar Kameez, Dhoti, de Kurta en de Ghagra Choli.

Indiase keuken

Zie Indiase keuken voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
In de Indiase keuken wordt veel gebruikt gemaakt van rijst, granen en specerijen en verse kruiden die tot garam masala’s (aromatische mengels) gemalen worden. Curry’s, tikka’s en kofta’s die met rijst of met vers brood gegeten worden, zijn bekende Indiase gerechten.

Indiase Cricket

De populairste sport in India is cricket en het is de daarmee de onofficiële nationale sport. Het is zo populair dat het gezien wordt als één van India’s snelst groeiende industrieën. Een andere populaire sport waarin India veel successen heeft behaald, is hockey. Ook populair zijn: tennis, badminton en schaken. Van schaken wordt aangenomen dat het in India ontstaan is (Chaturanga). Traditionele sporten uit India zijn Kabaddi, Gilli-danda, polo en badminton, dat bedacht werd in een Britse club in Pune in de 16e eeuw.